FR-01-##: Frans voor beginners A
 
Cursus: Frans voor beginners.
Cursusduur:12 weken (12 wekelijkse lessen van 2 uur).
Locatie:Jacoba van Beierenlaan 233 te Delft.
  
Docenten:ervaren Franstalige docenten (moedertaalsprekers).
Groepsgrootte:maximaal 9 deelnemers.
Doelstelling:De cursus richt zich op mondeling taalgebruik (spreek- en luistervaardigheid). Na afloop van de cursus zult u in staat zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in het Frans en u in allerlei praktische situaties te redden (hotel, de weg vragen, boodschappen doen, telefoneren etc.).
Beginniveau:Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Franse taal vereist.
Benodigde tijd:  De cursist moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden.
Methode:Voyages 1 (tekst- en werkboek); de boeken zijn bij InetLingua verkrijgbaar.
  
Cursusprijs:zie actueel aanbod; cursusprijs is incl. consumpties (koffie of thee), excl. boeken.
Boeken:dagprijs bij uitgeverij Intertaal - tekstboek en oefenboek
Inschrijving,
betaling:
online, per post of fax (op aanvraag wordt het inschrijfformulier toegestuurd), of telefonisch op (015) 2853718, na 18.00 uur. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt dan het cursusrooster, een routebeschrijving en de factuur met een acceptgiro.

Nog vragen? Bel dan 015-2853718 (na 18:00 uur) of 06-51880994 of stuur een e-mail naar info@inetlingua.com