FR-01A-##: Introductiecursus Frans voor beginners
 
Cursus:Introductiecursus Frans voor beginners.
Cursusduur:8 lessen van 1,5 uur (totaal 12 uur).
Locatie:Jacoba van Beierenlaan 233 te Delft.
  
Docenten:ervaren Franstalige docenten (moedertaalsprekers).
Groepsgrootte:maximaal 8 deelnemers.
Doelstelling:Deze korte introductiecursus richt zich op mondeling taalgebruik (spreek- en luistervaardigheid). Na afloop van de cursus zult u in staat zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in het Frans en u in allerlei praktische situaties te redden (zich voorstellen, de weg vragen, boodschappen doen, etc.).
Beginniveau:Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Franse taal vereist.
Benodigde tijd:  De cursist moet 1-2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden.
  
Cursusprijs:EUR 144,-- incl. een certificaat van deelname en consumpties (koffie of thee).
Methode:Voyages 1 (tekst- en werkboek); de boeken zijn bij InetLingua verkrijgbaar.
Inschrijving,
betaling:
online, per e-mail of telefonisch op (015) 2853718, na 18.00 uur. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt dan het cursusrooster en de factuur.

Nog vragen? Bel dan 015-2853718 (na 18:00 uur) of 06-51880994 of stuur een e-mail naar info@inetlingua.com