IT-A1.1a-##: Italiaans voor beginners A1.1a
 
Cursus: Italiaans voor beginners A1.1a
Cursusduur:8 weken (8 wekelijkse lessen van 1,5 uur).
Locatie:Jacoba van Beierenlaan 233 te Delft.
  
Docenten:ervaren docenten (moedertaalsprekers).
Groepsgrootte:maximaal 8 deelnemers.
Doelstelling:De cursus richt zich op mondeling taalgebruik (spreek- en luistervaardigheid). Na afloop van de cursus zult u in staat zijn om een eenvoudige conversatie te voeren in het Italiaans en u in allerlei praktische situaties te redden (hotel, de weg vragen, boodschappen doen, telefoneren etc.).
Beginniveau:Er is voor deze cursus geen voorkennis van de Italiaanse taal vereist.
Benodigde tijd:  De cursist moet minimaal 2 uur per week aan huiswerk kunnen besteden.
Methode:Allegro 1 (tekst- en werkboek); de boeken zijn bij InetLingua verkrijgbaar.
  
Cursusprijs:zie actueel aanbod; cursusprijs is incl. consumpties (koffie of thee), excl. boeken.
Boeken:dagprijs bij uitgeverij Intertaal - tekstboek en oefenboek
Inschrijving,
betaling:
online of per e-mail. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt dan het cursusrooster en de factuur.

Nog vragen? Bel dan 015-2853718 of 06-51880994 of stuur een e-mail naar info@inetlingua.com